Teşvik Yönetimi
Anasayfa / Hizmetlerimiz / Teşvik Yönetimi

Teşvik Yönetimi

Şirketlerin maliyetleri düşünüldüğünde en önde gelen maliyet kalemlerinden biri personel maliyetidir. Devlet istihdama katılımın artırılması, işverenlerin yeni istihdam gerektiğinde oluşacak maliyetlerinin sürdürülebilir olmasına yönelik bir takım uygulamalar geliştirmektedir. Bu alandaki en önemli maliyet enstrümanı sosyal güvenlik kurumuna ödenen sigorta primleri olduğundan yapılan yasal düzenlemelerle genç istihdamı, kadın istidamı, istihdamın artırılması gibi koşullara bağlanmış çok sayıda sigorta prim indirimi teşvik amacıyla uygulamaya sokulmuştur.

Aşağıda en sık kullanılan ve bizim de hizmetini sağladığımız teşvik açıklamalarını bulabilirsiniz.

 

Teşvik Yönetim Hizmeti Neleri Kapsar?

4447 sayılı Kanunun Geçici 19. ve 21. maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

 • Teşvikten yararlanmak için sigortalı yönünden aranılan şartlar aşağıdaki gibidir;
  İşe girişleri yapılan aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması,
  İş-kur’a kayıtlı işsiz olması,
  01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işyerlerinde istihdam edilmeleri gerekmektedir.
 • Teşvikten yararlanabilmek için işyeri yönünden aranılan şartlar aşağıdaki gibidir;
  Özel sektör işvereni olması,
  Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ek olarak çalıştırılması, Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya bildirilmesi,
  Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme

Teşvik Yönetim Hizmeti Neleri Kapsar?

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.
 
 • 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.
 • Teşvikten yararlanmak için sigortalı yönünden aranılan şartlar aşağıdaki gibidir; 01.03.2011 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe girmiş olması,
  18 yaşından büyük olması,
  İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması,
  İşyeri ortalama sigortalı sayısına ek çalıştırılmasıdır.
 • Teşvikten yararlanmak için sigortalı yönünden aranılan şartlar aşağıdaki gibidir; 01.03.2011 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe girmiş olması,
  18 yaşından büyük olması,
  İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması,
  İşyeri ortalama sigortalı sayısına ek çalıştırılmasıdır.
 • Teşvikten yararlanabilmek için işyeri yönünden aranılan şartlar aşağıdaki gibidir;
  Sigortalının işe giriş tarihinden önceki 6 aya ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ek olarak çalıştırılması, Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya bildirilmesi,
  Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borçlarının bulunmaması,
  Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.
 • Teşvik Süresi:
  İlgili Teşvik, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
  Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,
  Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını
  bitirenler için 36 ay süreyle,
  Yukarıda değinilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,
  29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ve işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 24 ay süreyle,
  Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ve işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe
  girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,
  18 yaşından büyüklerden mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar ve işgücü yetiştirme kurslarını almayanlar Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle uygulanır.

  Bu maddeyle sağlanan teşvik, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.


Bu maddeyle sağlanan teşvik, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

Burada yer alan 2 teşvik en avantajlı ve en sık uygulama alanı bulunan teşvikler konumundadır.
Personel maliyetlerine yönelik 6645, 5746, 14857 vb. pek çok teşvik ve düzenleme bulunmaktadır.
Şirketimiz hizmet verdiği şirketlerin koşullarını değerlendirerek bütün bu teşvikler konusunda danışmanlık ve uygulamaları gerçekleştirmektedir.
devamı

Bizimle İletişime Geçin

Her türlü bilgi için iletişim

Bizi bu numaradan arayın