Blog Detay
Anasayfa / Blog / Kadın İstihdamının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Ücret Eşitliği

Kadın İstihdamının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Ücret Eşitliği

 

Kadın İstihdamının Çalışma Hayatındaki Yeri ve Ücret Eşitliği

 

Kadın İstihdamının Oransal Yükselişi

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin kadın istihdamı özelindeki yükselişi pek çok çalışmaya veri olmuş durumdadır.

Çalışma hayatında kadın istihdamının yükselişi sosyal hayatta kadının yerinin de boyut kazanmasına katkı sağlamıştır.

Kadın istihdamındaki artış aynı zamanda toplumsal kalkınma açısından da büyük bir lokomotif görevi görmektedir.

Türkiye’ de 2000 yılı sonrası yaşanan ekonomik krizler ve toplumsal refah düzeyindeki gerileme geleneksel bakış açılarını kırmaya sebep olmuştur. Artan işsizlik tüm yönleri ile farklı sosyo-ekonomik hususları devreye sokma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu bakış açısıyla görüyoruz ki yaşanan süreçler kadın iş gücünün çalışma hayatına dahil edilmesine ön ayak olacak politikaların devreye alınmasında kaldıraç etkisi oluşturmuştur.  Geldiğimiz şu noktada işgücüne katılımda kadının yerinin artması toplumsal açıdan sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde büyük rol oynar.

2010 yılında çalışma çağındaki kadın nüfusu 26.740.000 ve kadın işgücü 7.383.000 olduğu göz önünde bulundurulduğunda işgücüne katılım oranının halen düşük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Türkiye’de son 10 yılda kadın istihdamı, 2010 yılında düşük oranda artış gösterse de genel anlamda sürekli azalmıştır. OECD ülkelerinde istihdam oranı %63, AB ülkelerinde ise ortalama %60 iken, Türkiye’de bu oran %43’tür. 2010 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadın istihdam oranı %24 iken, 27 AB ülkesinde ise bu oran ortalama olarak %58,2’dir. Bu haliyle Türkiye kadın istihdamında, küresel eğilimin gerisinde ve oldukça altında kalmaktadır.

Türkiye kadın istihdamında yıllar içinde büyük bir artış yaşasa da dünya genelinde kadın istihdamında aşağılarda kalmıştır. Türkiye yeni destekleyici politikalarla bu alandaki çalışmaları arttırma zorunluluğu içindedir.

 

Kadın İstihdamının Sektörel Olarak Dağılımı

Tüm bu rakamsal verilere istinaden sektörel bazda kadın istihdamının öne çıkan sektörleri oransal yüksekliğe göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Hizmet sektörü %56

Tarım sektörü %28,3

Sanayi sektörü %15,6

 

Kadın İstihdamının Yönetimdeki Yeri

TÜİK verileri ışığında kadın istihdamının şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki oranlarında da son yıllarda büyük artışlar olduğu görülmektedir. Bu konuda yaşana artışlar sektörlerin farklı dinamizmler kazanmasında da büyük katkı sağlamıştır.

Yönetimde kadın istihdam oranı 2012 yılında %14,4 iken 2017 yılında %17,3 olmuştur.
 

Ücret Eşitsizlikleri Ve Nedenleri?

TÜİK' in verileri incelendiğinde kadın ve erkek çalışanlar arasında oluşan ücret farklılıkları eşit eğitim seviyelerinde dahi erkekler lehine oluşmaktadır.

İşe alım süreçleri pek çok firmada prosedürel olarak işin tanımı, eğitim seviyesi gibi kriterlere göre belirleniyor beyanı olsa da veriler göz önünde bulundurulduğunda kadının işe alım süreçlerindeki ücret eşitsizlikleri yanında terfi konusunda da yaşanan sıkıntılar göze çarpmaktadır.

Cinsiyete dayalı ücret farkının nedenleri:

• Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması

• Bilinçsiz önyargılar ve kadına biçilen toplumsal roller

• Çeşitlilik ve katılımcılık ilkesinin İK politikalarına yansımaması

• Cam Tavan - Terfi ve kariyer fırsatlarının kadın çalışanlar nezdinde daha kısıtlı olması

 

Gelecekten Beklentiler

Kadın istihdamının artan seyirde ilerlemesinde kadının sosyal hayattaki yerinin en küçük birimden en büyüğe dikkatle ele alınması öncelikli olacaktır. Devletin kadın istihdamı üzerindeki teşvik edici, pozitif ayrımcı politikalar izlemesi bu artışı destekleyici en önemli unsurlardan olacaktır.

Bu doğrultuda gelişen dünya koşulları bu eşitsizliği giderek kapatan politikaları desteklemekten kaçınmayacak, kadının ekonomideki pozitif etkileri bu konuda büyük bir lokomotif oluşturacaktır.

Katılımı daha da artan bir seyre taşımak için;

  • Tüm şirket politikalarını cinsiyet eşitliği perspektifiyle değerlendirmek
  • Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin temellerine inerek kadınları güçlendirmek
  • Ekonominin gelecekte büyüyen sektörlerinde kadınlar için fırsat yaratmak
  • Cinsiyetler arası ücret farkının açılmasını durdurmak için harekete geçmek

Gibi unsurlar tüm bu veriler ışığında kadının çalışma ve sosyal hayattaki gücünü artıran, destekleyen politikaların yükselişini sağlayacaktır.

Yazar:Sevin Edirnecik

 

 

 

Bizimle İletişime Geçin

Her türlü bilgi için iletişim

Bizi bu numaradan arayın