Blog Detay
Anasayfa / Blog / Bir Bordro'nun Hikayesi…

Bir Bordro'nun Hikayesi…

Bordro dendiğinde aklınıza ne gelir?

Gazete haberlerinde veya başka bazı mecralarda zaman zaman gördüğümüz bir kavramdır “bordrolu çalışanlar”. “Bordrolu çalışanlara müjde”, “en çok vergiyi bordrolu çalışanlar ödüyor”, “bordrolu çalışanlara kötü haber” v.s. Peki nedir hemen herkesin duyduğu, bazılarımızı doğrudan ilgilendiren bordro?

Herhangi bir işçinin çalışmaları karşılığında kendisine bir ücret ödenir. İşçi bu ödemenin banka hesabına yansıyan kısmı ile ilgilenirken, işveren ise kendisine oluşturduğu maliyet toplamını bilmek ister doğal olarak. Bununla birlikte, bordro böyle basitçe ortaya çıkmaz, pek çoğumuzun bildiğinin aksine. İşçiye ödenen ücret yalnız temel ücret olabildiği gibi, iş sözleşmelerine ve çalışma koşullarına bağlı olarak yan hak ve menfaatleri de içerebilir. İşveren tarafından işçiye sağlanan nakdi veya ayni her türlü menfaatin bir karşılığı vardır yasalarımızda. Hemen hepsinin bordroda yer alması istenirken, her birinin hesaplamasında uyulması gerekli yasal düzenlemeler farklılık taşır, her biri için ayrı kurallar belirlenmiştir.

Yaptığımız anlaşmaya bağlı olarak bir işverene bağlı işe başladığımız ilk gün başlar bordronun hikayesi, her yeni ay yeniden yeniden yazılır. Biz işverenin beklediği işi elimizden geldiğince ve beklentiler ölçüsünde yapmaya çalışırken, yaptıklarımız ya da yapamadıklarımız bordromuzun hikayesidir aslında. Maaş ödeme günü geldiğinde banka hesabımıza hakettiğimiz ödeme aktarılır ve biz mutlu oluruz. Ancak; o ödeme, o banka hesabına gelene dek pek çok aşamadan geçer, pek çok insanın emeğini ister. Ödemenin banka hesabımıza yapılması ile de bitmez üstelik, daha sigorta prim ödemeleri, vergi ödemeleri, işverenin maliyetlerinin kaydedilmesi biçiminde sürüp giden çalışmalar ve işlemler demektir bordro.

Çalışma günlerimiz, ay içindeki eksik ya da fazla çalışmalarımız, ödenmesi gereken ek menfaatler, yapılacak ek kesintiler ve benzeri çok sayıda değişken oluşturur ayın sonunda elimize aldığımız bordromuzu. Bordro, işçiye yapılacak net ödeme tutarı yanında işçi adına işveren tarafından hesaplanan gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta prim ödemelerini de içerir. Bunun dışında, ay içinde ödenen avanslar, varsa icra ödemeleri, benzeri özel kesintiler de gözden kaçırılmaması gereken noktalardır. Bordroyu oluşturan tüm bu değişkenler puantaj denen bir tabloda toplanır,hesaplamalar öncesi. Bu puantajda tüm işçilerin ödeme ve kesintileri, ücretli veya ücretsiz izin kullanımları, varsa işe giriş veya çıkış tarihleri detaylı biçimde yer alır. Devamında bu tablolar bu amaca yönelik olarak çalışan yazılımlar kullanılarak o ay için gerçekleşen sonuçları içeren bordro tablolarına dönüştürülür. Bu dönüştürme işlemi tek bir tuşa basılarak gerçekleşmez elbette. Son dakika değişiklikleri ve güncellemeleri, internet bağlantısından, yazılım geliştirmelerine varan teknolojik etkenler, hesaplamaları etkileyen mevzuat güncelleme ve düzenlemelere ve benzeri koşullara uyum sağlamayı gerektirir bordro uzmanının hayatı.

Bordro, işçiye ait tüm ödeme ve kesintileri içermesi zorunluluğunun ötesinde, işçi için hayatını sürdüreceği geliri, işveren için işinin sürekliliğini sağlayacağı maliyetleri anlatır. Bordro hesaplamalarında yapılabilecek herhangi bir eksiklik veya yanlışlık; işçinin hakettiği geliri elde edememesine yol açabileceği gibi, işverenin olağandan daha fazla bir maliyetle karşı karşıya kalmasına da neden olabilir. Böylesi bir durum; işçinin şirketine olan güvenini sarsacak, motivasyonu ve şirkete bağlılığı üzerinde doğrudan bir etki yapacaktır. Maliyet yanlışlıkları ise işverenin değerlendirmelerini doğru yapamaması demektir bir başka açıdan. Bütün bunların ötesinde, işçi adına ödenmesi gereken vergi ve sigorta prim tutarlarının yasalara uygun biçimde hesaplanmamış olması, eksik ödemelerin ortaya çıkması; işveren için azımsanamayacak idari ve mali yaptırımlara yol açar. Tüm bu trafiğin belirlenmiş bir takvime bağlı kalınarak yapılması zorunluluğu, söz konusu işlemlerin yasalarla belirlenmiş tarihlere bağlı kalınarak gerçekleştirilmesinin yarattığı bir gerilim ve stres de bordro serüveninin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Ay sonunda elimize aldığımız bordro o noktaya gelene dek insan kaynaklarından muhasebeye, birim yöneticilerinden uzman danışman ve yazılımcılara varan pek çok noktadan geçer, her birinin uzmanlığını ve zamanını ister. Üstelik bordromuzda yer alan hesaplamalar, hastalandığımızda alabileceğimiz geçici iş göremezlik ödeneklerinin hesabına, tatsız olsa da işsiz kaldığımızda alabileceğimiz işsizlik ödeneğine, günü geldiğinde bağlanacak emekli aylığımıza değin hayatımızın her aşaması için göz ardı edilmemesi gereken anlamları ve sonuçları içerir. Bordro deyip geçmemeli. Sadece yasal bir gereklilik veya özel ihtiyaçlarımız olduğunda önemsediğimiz bordro, her şeyden önce bizim emeğimiz olmak üzere, pek çok kişinin imzasını taşır altında.

Yazar: Muammer Gür

Bizimle İletişime Geçin

Her türlü bilgi için iletişim

Bizi bu numaradan arayın